Үл хөдлөх хөрөнгө барьцаалсан зээл

Таны алтан цаг хугацааг хэмнэсэн, хүнд сурталгүй, ямар нэг бизнес төлөвлөгөө, төсөл, орлого зарлага шаардахгүйгээр орон сууц барьцаалсан зээлийг өдөрт нь багтаан, хашаа байшин барьцаалсан зээлийг 24-36 цагийн дотор багтаан зээл олгоно.

Зээлийн төрөл

Үл хөдлөх хөрөнгө барьцаалсан шуурхай зээл

Хашаа байшин барьцаалсан зээл

Орон сууц барьцаалсан зээл

Зээлийн хэмжээ

20 сая төгрөг хүртэл

50 сая төгрөг хүртэл

Зээлийн хугацаа

12 сар хүртэлх

Зээлийн хүү

3-3,5%

 Тавигдах шаардлагууд

          -  Барьцаалж буй хөрөнгө нь зээл хүсэгчийн өөрийн өмчлөлийн  байх,
          -  Улаанбаатар хотод оршин суудаг байх,
          -  Бусад хугацаа хэтэрсэн өр төлбөргүй байх,
          -  Зээл төлөх орлогын эх үүсвэртэй байх,

Бүрдүүлэх баримт бичиг

          -  Анкет,
          -  Зээлийн өргөдөл,
          -  Цээж зураг,
          -  Иргэний үнэмлэх,
          -  Хорооны тодорхойлолт, 
          -  Барьцаанд тавигдах хөрөнгийн бичиг баримтууд,
          -  Зээл төлөх  орлогыг баталгаажуулах баримтууд,