Тээврийн хэрэгсэл барьцаалсан зээл

Таны алтан цаг хугацааг хэмнэсэн, хүнд сурталгүй, ямар нэг бизнес төлөвлөгөө, төсөл, орлого зарлага шаардахгүйгээр тээврийн хэрэгсэл барьцаалсан зээлийг 24-36 цагийн дотор багтаан зээл олгоно.

Зээлийн төрөл

Зээлийн хэмжээ

Зээлийн хүү /сар тутам/

Зээлийн хэмжээ

Үйлчилгээний шимтгэл

Зогсоолын түрээс

Зогсоолд байршуулах

Тээврийн хэрэгслийн түргэн борлогдох үнийн 30% хүртэл

3,5%

12 сар хүртэл

0%

Төлнө

Унаж явах

3,8%

1%

-

 

Тээврийн хэрэгсэлд тавигдах шаардлага: 

          -  2006 оноос хойш үйлдвэрлэгдсэн,
          -  3 жмлээс доош хугацаанд МУ-д явсан,
          -  Уг тээврийн хэрэгсэл нь зээл хүсэгчийн өөрийн эзэмшлийн байх,

Зээлдэгчид тавигдах шаардлага:

          -  УБ хотын оршин суугч байх,
          -  Бусдад хугацаа хэтэрсэн өр төлбөргүй байх,
          -  Зээл төлөх орлогын эх үүсвэртэй байх,

Бүрдүүлэх материал

          -  Анкет
          -  Зээлийн өргөдөл
          -  Цээж зураг,
          -  Иргэний үнэмлэх,
          -  Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ, хорооны тодорхойлолт,
          -  Орлого баталгаажуулах баримт,