Шуурхай зээл

Харилцагчдын одоо эрхэлж байгаа бизнесийн үйл ажиллагаа болон хэрэглээнд шаардлагатай, харьцангуй богино хугацаат эх үүсвэрийн дутагдлыг нөхөх зорилгоор автомашин барьцаалан олгож байгаа зээл юм.

Тээврийн хэрэгсэл барьцаалсан зээл

Таны алтан цаг хугацааг хэмнэсэн, хүнд сурталгүй, ямар нэг бизнес төлөвлөгөө, төсөл, орлого зарлага шаардахгүйгээр тээврийн ...

Дэлгэрэнгүй

Үл хөдлөх хөрөнгө барьцаалсан зээл

Таны алтан цаг хугацааг хэмнэсэн, хүнд сурталгүй, ямар нэг бизнес төлөвлөгөө, төсөл, орлого зарлага шаардахгүйгээр орон сууц ...

Дэлгэрэнгүй

Авто машин барьцаалсан зээл

Таны алтан цаг хугацааг хэмнэсэн, хүнд сурталгүй, ямар нэг бизнес төлөвлөгөө, төсөл, орлого зарлага шаардахгүйгээр орон сууц ...

Дэлгэрэнгүй