Хэрэглээний зээл

Харилцагчдын одоо эрхэлж байгаа бизнесийн үйл ажиллагаа болон хэрэглээнд шаардлагатай, харьцангуй богино хугацаат эх үүсвэрийн дутагдлыг нөхөх зорилгоор автомашин барьцаалан олгож байгаа зээл юм.

Лизингийн зээл /хувь хүн/

Байгууллагад 6 сараас доошгүй хугацаанд үндсэн ажилтан, 6 сар тасралтгүй бизнес эрхэлсэн байх

Дэлгэрэнгүй

Лизингийн зээл /байгууллага/

Бизнесийн үйл ажиллагааг 1 жил тогтвортой явуулсан байх

Дэлгэрэнгүй