Зээлийн мэдээллийн сан гэж юу бэ?

Зээлийн мэдээллийн сан гэж юу бэ?

 Зээлийн мэдээллийн сан гэж юу бэ?